เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา บริษัท เอ็นเอ็นเค เทคนิคอล จำกัด

นับตั้งแต่ปี พ. ศ.2552 บริษัท เอ็นเอ็นเค เทคนิคอล จำกัด ได้ให้บริการการขายส่งและขายปลีกอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) เช่น หมวกSafety, อุปกรณ์ลดเสียง, แว่นตานิรภัย, แว่นครอบตานิรภัย, กระบังหน้า, หน้ากาก, ถุงมือ, ชุด Harness, เข็มขัดพยุงหลัง, รองเท้า Safety, วัสดุดูดซับสารเคมี, Lockout-Tagout, เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์และตู้เก็บสารเคมี, วัตถุอันตราย, สารไวไฟ, ป้าย, ไฟทางออกฉุกเฉิน, จราจร ฯลฯ เรามีสินค้าที่มีที่มีคุณภาพและมาตราฐานระดับนานาชาติมากกว่า 4000 รายการ และนอกจากนี้เรายังจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ PPE อย่างเหมาะสม เพื่อความทนทานของอุปกรณ์และเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่บุคลากรที่เราได้ดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด

Visitors: 67,662