หน้ากากป้องกันเชื้อแบคที่เรีย โควิค19 งานฝุ่น PM2.5แบรนด์ จิ่นสิ่ว เยู่วซิง

รหัสสินค้า : M-9600

ราคา

15.00 บาท


30.00 บาท

 (-50%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 15.00 บาท
  1. ป้องกันเชื้อแบคที่เรีย โควิค19 งานฝุ่น งานยา ฝุ่นแป้ง และปูนซีเมนต์
  2. สามารถพับเก็บใส่กระเป๋าได้ง่าย
  3. ระดับการกรอง N95, KN9O, PM2.5
  4. มาตรฐาน CE : GB2626-2005 KN90
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 33,864