M-9500 PM2.5 แบรนด์ จิ่นสิ่ว เยู่วซิง

รหัสสินค้า : M-9500

  1. หน้ากากกรองฝุ่นละอองและกลิ่น,มีคาร์บอนปีกผีเสื้อ 50/Box.
  2. ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย งานฝุ่น งานยา ฝุ่นแป้ง และปูนซีเมนด์ มีคาร์บอนกรองกลิ่นสารเคมี
  3. สามารถพับเก็บใส่กระเป๋าได้ง่าย
  4. ระดับการกรอง N95, KN9O, PM2.5
  5. มาตรฐาน CE : GB2626-2005 KN9O
จำนวน
ราคา

18.00 บาท


35.00 บาท

 (-49%)
ราคารวม 18.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 5,652