CA-710-OV/AG

รหัสสินค้า : CA-710-OV/AG

ราคา

165.00 บาท


220.00 บาท

 (-25%)
ราคารวม 165.00 บาท
  1. ไส้กรอง Organic Vapors
  2. ไส้กรอง Acid Gases
  3. ขนาดไส้กรอง 100 cc.
  4. การป้องกัน : ไอระเหยสารอินทรีย์ เช่น สี ทินเนอร์ แลคเกอร์ ยาฆ่าแมลง แก๊สคลอรีน กรดไฮโดรลิค กรดซัลฟูลิค แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คลอรีนไดออกไซด์ แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟต์ (แก๊สไข่เน่า)
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 11,862