Hi-Visibility Vest

รหัสสินค้า : PU-025

ราคา

300.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 300.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เสื้อจราจจรแบบแผ่นไวนิลสะท้อนแสงรอบตัว(PVC)

คุณลักษณะ

1.แถบไวนิลสะท้อนแสงสีเหลืองฟลูออเรสเช้นท์ มีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง ไม่น้อยกว่า 330 แคนเดล่าต่อลักซ์

2.ค่าการสะท้อนแสงมีค่าลดลงแต่เป็นไปตามหลักมาตรฐานที่กำหนด 100 RA เมื่อผ่านการชัก

3.ป้องกันการปนเปี้อนจากสี เมื่อสัมผัสโดยครงกับผ้าหรือวัสดุสีอื่นๆ เพื่อช่วยรักษาคุณภาพการสะท้อนแสง

4.แถบสะท้อนแสงสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อแสงตกกระทบในระยะไม่น้อยกว่า 400 เมตร

5.มีสีแถบให้เลือก เขียวมะนาว,เขียว,เหลือง,แดง,ฟ้า,น้ำเงิน,ชมพู่

สามารถตัดตามแบบ, สกรีนโลโก้บริษัทหรือข้อความต่างๆ ที่ต้องการได้

Visitors: 58,763