ป้ายเรืองแสดง : Luminous Signs

รหัสสินค้า : Luminous Signs

ป้ายเรืองแสง เหมาะสำหรับใช้งานในอาคาร เช่น ป้ายทางออก, ทางหนีไฟ, เครื่องหมายแสดงอุปกรณ์เกี่ยวกับอัคคีภัย เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไฟฟ้าดับ ฟิล์มเรืองแสงจะเรืองแสงขึ้นมา สามารถมองเห็นป้ายได้ จนกว่าฟิล์มเรืองแสงจะคายพลังงานออกหมด

ราคา


0.00 บาท

ราคารวม 0.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 5,603