ป้ายสั่งทำ : ป้ายชุด MT-22

รหัสสินค้า : MT-22

ราคา

0.00 บาท

ราคารวม 0.00 บาท

SET A (ชุดใหญ่) ประกอบด้วย

  • ป้าย ขนาด 30x240 ซ.ม. จำนวน 1 ป้าย
  • ป้าย ขนาด 30x200 ซ.ม. จำนวน 8 ป้าย

ชุดเสาและเฟรม ประกอบด้วย

  • เสาเหล็กกล่อง ขนาด 3x3 นิ้ว สูง 380 ซ.ม. จำนวน 2 ต้น
  • เฟรมป้าย ขนาด 30x240 ซ.ม. จำนวน 1 ชุด
  • เฟรมป้าย ขนาด 30x240 ซ.ม. จำนวน 1 ชุด


SET B (ชุดเล็ก) ประกอบด้วย

  • ป้าย ขนาด 20x150 ซ.ม. จำนวน 1 ป้าย
  • ป้าย ขนาด 20x120 ซ.ม. จำนวน 8 ป้าย

ชุดเสาและเฟรม ประกอบด้วย

  • เสาเหล็กกล่อง ขนาด 2x2 นิ้ว สูง 280 ซ.ม. จำนวน 2 ต้น
  • เฟรมป้าย ขนาด 20x150 ซ.ม. จำนวน 1 ชุด
  • เฟรมป้าย ขนาด 20x120 ซ.ม. จำนวน 1 ชุด
แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 68,878