6005 : Formaldehyde/Organic Vapor

รหัสสินค้า : 6005

ราคา

680.00 บาท

ราคารวม 680.00 บาท

การป้องกัน : ไส้กรองหน้ากากป้องกันไอฟอร์มาดีไฮด์ และไอระเหยสารตัวทำละลาย

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 31,024