6006 : Multi-Gas/Vapor

รหัสสินค้า : 6006

การป้องกัน : ไส้กรองหน้ากากป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย, กรดแก๊ส, ไอฟอร์มาดีไฮด์, ไอแอมโมเนียและไอเม็ททิลลามีน ใช้สำหรับบริเวณที่มีแก๊สและไอระเหยหลายประเภทปะปนกัน

ราคา


0.00 บาท

ราคารวม 0.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 8,314