6009 : Mercury Vapor/Chlorine Gas

รหัสสินค้า : 6009

ราคา

1,000.00 บาท

ราคารวม 1,000.00 บาท

การป้องกัน : ไส้กรองหน้ากากป้องกันไอปรอท และแก๊สคลอรีน

หมายเหตุ : เทคโนโลยีใหม่เปลี่ยนแถบสีจากน้าตาลอ่อนเป็นน้ำตาลเข้มเมื่อตลับกรองหมดอายุ

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 58,425