เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 4A5B

รหัสสินค้า : 4A5B

ราคา

0.00 บาท

ราคารวม 0.00 บาท
  1. สามารถดับเพลิงใหม้ทุกชนิดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง เช่น เพลิงใหม้ที่เกิดจากไม้ กระดาษ สิ่งทอ ยาง น้ำมัน และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกประเภท
  2. เหมาะกับการใช้งานในที่พักอาศัยและอาคาร เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม มินิมาร์ท อาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม สถานีบริการน้ำมัน ภัตตาคาร เป็นต้น

ความสามารถในการดับเพลิง

  • A : ประเภท ก ชนิดของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง พลาสติก
  • B : ประเภท ข ชนิดของเหลว เช่น น้ำมัน ทินเนอร์ สี ก๊าซ
  • C : ประเภท ค เป็นการเผาไหม้ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า เช่น การสปาร์ค การใช้ไฟเกินกำลัง
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 11,863