เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยา BF-2000

รหัสสินค้า : BF-2000

ราคา

0.00 บาท

ราคารวม 0.00 บาท
  1. เป็นเครื่องดับเพลงที่ใช้สารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ไม่ทำลายโอโซน) โดยมีค่า GWP ระหว่าง 0.04 - 0.24 (CFC-11 = 1.0) และค่า ODP 0.014
  2. เหมาะสำหรับไฟ ชนิด A B C E. โดยมี Rating 2A:10B:C
  3. มีอายุการใช้งานยาวนาน และไม่ทิ้งคราบรอยสกปรก
  4. มีจุดเดือดที่สูงกว่าสารทดแทนฮาล่อน จึงใช้ในปริมาณน้อยกว่าสารฮาล่อนทั่วไป
  5. ปลอดสาร Bromine จึงไม่เกิดสาร Bromophosgene ซึ่งเป็นสารพิษ
  6. ส่วนสูง 21 นิ้ว มีแรงดัน 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และมีระยะทางในการฉีดอยู่ที่ 10 - 12 ฟุต
  7. ใช้ทดแทนกับกระบอกบรรจุฮาล่อนได้
  8. สามารถนำมาใช้ได้ในระบบ Fixed-System โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบที่ใช้กับฮาล่อน
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 11,862