รายการสินค้า

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipments)

อุปกรณ์ที่สวมใส่ปกคลุมส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพและสิ่งแวดล้อมในขณะปฎิบัติงาน โดยทั่วไปในการทำงานจะมีการป้องกันและควบคุมสภาพแวดล้อมของการทำงานก่อน โดยการแก้ไขปรับปรุงทางวิศวกรรม เช่น การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เปลี่ยนวิธีการทำงาน เป็นต้น แต่ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมาใช้เพื่อช่วยป้องกันอวัยวะของร่างกายไม่ให้เกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณปฎิบัติงาน

Main category

 • ตู้เก็บชุดดับเพลิงขนาด 120x160x50 ซม.
  0.00 บาท
 • ตู้เก็บถังดับเพลิงและสายดับเพลิง 60x70x20
  0.00 บาท
 • เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา BF2000 ขนาด 10 ปอนด์
  0.00 บาท
 • ถังดับเพลิงอัตโนมัติแบบติดตั้งเพดาน ชนิดผงเคมีแห้ง FIREMAN (ไฟร์แมน)
  0.00 บาท
 • ถังดับเพลิงชนิด AFFF FIREMAN (ไฟร์แมน) เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม
  0.00 บาท
 • ถังดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ำ SC-AFFF PLUS FIREMAN (ไฟร์แมน)
  0.00 บาท
 • ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด HALOTRON FIREMAN (ไฟร์แมน)
  0.00 บาท
 • ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาBF2000 & BF2000XTRA FIREMAN (ไฟร์แมน)
  0.00 บาท
 • ถังดับเพลิงดับเพลิง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  0.00 บาท
 • ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง
  0.00 บาท
 • ถังดับเพลิงเคมีแห้ง HATSUTA
  1,680.00 บาท
 • ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง สำหรับติดรถยนต์พร้อมขายึด
  980.00 บาท
Visitors: 67,662