รายการสินค้า

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipments)

อุปกรณ์ที่สวมใส่ปกคลุมส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพและสิ่งแวดล้อมในขณะปฎิบัติงาน โดยทั่วไปในการทำงานจะมีการป้องกันและควบคุมสภาพแวดล้อมของการทำงานก่อน โดยการแก้ไขปรับปรุงทางวิศวกรรม เช่น การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เปลี่ยนวิธีการทำงาน เป็นต้น แต่ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมาใช้เพื่อช่วยป้องกันอวัยวะของร่างกายไม่ให้เกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณปฎิบัติงาน

Main category

 • TouchNTuff
  580.00 บาท
 • Tyvek@400 ชุดป้องกันสารเคมี ฝุ่นละออง ไฟฟ้าสถิตย์
  350.00 บาท
  450.00 บาท  (-22%)
 • ถุงมือ TOWA 655 ป้องกันน้ำมัน กรด ด่าง ยาว 26 cm
  120.00 บาท
 • เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยา BF-2000
  0.00 บาท
 • เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 4A5B
  0.00 บาท
 • ANZEN : Durable Hose-DUZ Series
  0.00 บาท
 • 7093 : High Efficiency filter
  0.00 บาท
 • 6057 : Organic Vapor/Inorganic and Acid Gas
  0.00 บาท
 • 6009 : Mercury Vapor/Chlorine Gas
  0.00 บาท
 • 6006 : Multi-Gas/Vapor
  0.00 บาท
 • 6005 : Formaldehyde/Organic Vapor
  0.00 บาท
 • 6004 : Ammonia/Methylamine
  0.00 บาท
Visitors: 15,733